Blog

Inicjatywa Feministyczna wspiera referendum szkolne

3 lutego 2017 roku Iwona Piątek, liderka krajowej Inicjatywy Feministycznej podpisała „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty” w siedzibie Krajowego Sztabu Referendalnego.

Komitet referendalny obywatelskiej inicjatywy „Referendum szkolne” reprezentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

– Od początku sprzeciwiamy się niszczeniu systemu edukacji – mówiła Iwona Piątek, liderka krajowej Inicjatywy Feministycznej. – Teraz, nam obywatelkom i obywatelom pozostaje jedno – obywatelski sprzeciw. Popieramy zarówno projekt ogólnopolskiego strajku szkolnego, jak i pomysł referendum ogólnopolskiego, w którym w sposób zgodny z regułami demokratycznego państwa prawa obywatelki i obywatele będą mogli wypowiedzieć się w kwestii organizacji szkolnictwa, czyli sprawie fundamentalnej dla obecnych i przyszłych pokoleń.