Blog

Towarzystwo Dziennikarskie wspiera referendum szkolne

3 lutego 2017 roku Seweryn Blumsztajn, prezes Zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego podpisał „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty”. Komitet referendalny obywatelskiej inicjatywy „Referendum szkolne” reprezentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.