Jak zbierać podpisy, gdzie składać?

  1. Pobierz listę i wydrukuj.
  2. Zbierz podpisy (do końca marca 2017 r.).
  3. Złóż osobiście lub wyślij podpisy:

I. Podpisy można złożyć w siedzibach ZNP (w swojej gminie, w swoim mieście) lub w szkole/przedszkolu, na terenie którego działa ZNP.

II. Można je także przesłać lub przynieść:

– do Wojewódzkich Sztabów Referendalnych, które mieszczą się w siedzibach Okręgów ZNP,

– do Krajowego Sztabu Referendalnego w Warszawie.

Adres Krajowego Sztabu Referendalnego

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Główny
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

Wojewódzkie Sztaby Referendalne

Dolnośląski

Mirosława Chodubska, ul. Nauczycielska 2, 50-381  Wrocław, 0-71 322-82-41

Kujawsko-Pomorski

Ryszard Kowalik, ul. Czartoryskiego 19, 85-222  Bydgoszcz, 0-52 322-98-19

Lubelski

Adam Sosnowski, ul. Akademicka 4, 20-033  Lublin, 0-81 533-37-45

Lubuski

Bożena Mania, ul. Sikorskiego 15 d, 65-454  Zielona Góra, 0-68 327-08-31

Łódzki

Marek Ćwiek, ul. Piotrkowska 137/139, 90-434  Łódź, 0-42 636-21-18, 72 637-72-52

Małopolski

Grażyna Ralska, ul. Karmelicka 32, 31-128  Kraków, 0-12 633-58-82, 632-01-54

Mazowiecki

Tomasz Korczak, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389  Warszawa, 0-22 318-92-81

Opolski

Wanda Sobiborowicz, ul. Ozimska 38/4, 45-058  Opole, 0-77 451-20-55, 56

Podkarpacki   

Stanisław Kłak, ul. Kopernika 16, 35-002 Rzeszów, 0-17 853-34-93

Podlaski

Andrzej Gryguć, ul. Dobra 12, 15-034  Białystok, 0-85 653-76-33

Pomorski

Elżbieta Markowska, ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853  Gdańsk, 0-58 739-51-63

Śląski

Jadwiga Rezler, ul. Starowiejska 11, 40-015  Katowice, 0-32 253-95-48

Świętokrzyski

Wanda Kołtunowicz, ul. Targowa 7 A, 25-520  Kielce,  0-41 368-05-83

Warmińsko–Mazurski          

Janusz Koziński, ul. Dąbrowszczaków 15, 10-540  Olsztyn, 0-89 527-52-51

Wielkopolski

Joanna Wąsala, ul. Mickiewicza 32, 60-836  Poznań, 0-61 848-06-13

Zachodnio–pomorski

Adam Zygmunt, ul. Jana z Kolna 26, 75-204  Koszalin, 0-94 342-72-42

Teresa Chełchowska, ul. Niedziałkowskiego 26/3, 71-410 Szczecin, 0-91 424-00-89

W razie pytań napisz:

referendum@znp.edu.pl

Obserwuj nasze profile:

Facebook ZNP: https://www.facebook.com/znpedupl/

Twitter: https://twitter.com/znp_zg