Linki do ekspertyz i badań dotyczących reformy edukacji:

⦁    Wyniki międzynarodowego badania PISA
⦁    Wyniki badań IBE dotyczących przemocy w szkole
⦁    Kompetencje informatyczne polskich gimnazjalistów
⦁    Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka
⦁    Stanowisko środowisk naukowych
⦁    Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
⦁    Opinia Strony Samorządowej KWRiST w sprawie projektów ustaw dot. prawa oświatowego
⦁    Stanowisko OSKKO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty)
⦁    Opinia do projektu ustawy fundacji Przestrzeń dla Edukacji
⦁    dr hab. Mikołaj Herbst (Evidence Institute, UW): List skierowany do minister Anny Zalewskiej w ramach konsultacji ustawy „Prawo oświatowe”
⦁    Wywiad z prof. Romanem Dolatą „Ośmioklasowa podstawówka to krok wstecz”
⦁    dr hab. Mikołaj Herbst „Porozmawiajmy o ‚dobrej zmianie’ w edukacji”
⦁    dr Maciej Jakubowski (Evidence Institute, UW): Prezentacja na temat planowanych zmian w systemie edukacji
⦁    Opinia fundacji Przestrzeń dla Edukacji dot. konsultacji społecznych
⦁    Społeczne Towarzystwo Oświatowe: Wywiad o pracy ekspertów nad projektem ustawy
⦁    dr Jan Herczyński: Rozmowa na temat badań dotyczących gimnazjów
⦁    Liczba uczniów według klas w 2015 roku pokazująca dane o kumulacji roczników
⦁    Liczba absolwentów gimnazjów inna niż w wypowiedziach minister Zalewskiej

Pobierz

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty

Pobierz

Wykaz obywateli popierających wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty