Burząc dotychczasową strukturę szkolnictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonuje również radykalnych zmian w Twoim zawodzie.
Rewolucja w edukacji przyniesie wiele zagrożeń dla Twojego statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu.
Dla Ciebie oznacza to:

  • zagrożenie utratą pracy i stabilizacji zatrudnienia w związku z likwidacją gimnazjów i przekształceniami organizacyjnymi wszystkich szkół,
  • zatrudnianie poniżej ½ etatu stanie się powszechne,
  • zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku zawodowego,
  • konieczność uczenia „po staremu” i „po nowemu” jednocześnie w okresie przejściowym,
  • przemieszczanie się pomiędzy różnymi siedzibami jednej szkoły w ramach pensum,
  • brak czasu na przygotowanie się do pracy z nową podstawą programową i nowymi podręcznikami.

W warunkach chaosu organizacyjnego i programowego staniesz w obliczu wyzwań, za które będziesz musiał wziąć odpowiedzialność.

Pobierz

Deklaracja na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty

Pobierz

Wykaz obywateli popierających wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty